DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP – GIÁ TRỌN GÓI | LHD LAW FIRM

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói được hiểu là một hoạt động dịch vụ, dịch vụ đó làm kế toán cho Doanh nghiệp. Tại Việt nam, hoạt động này xuất hiện nhiều mà các đối tượng cung cấp dịch vụ là những đối tượng phải được có sự đồng ý của cơ quan quản lý Nhà nước mới được phép thực hiện

>>> Thủ tục Đăng ký khoản vay nước ngoài hiện nay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GỒM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ ?

CHUẨN BỊ SỔ KẾ TOÁN

 • Tư vấn xây dựng quy trình kế toán, chuẩn bị và chuyển giao chứng từ
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào và đầu ra
 • Phân loại và sắp xếp các tài liệu kế toán
 • Lập báo cáo tài chính hàng quý / hàng năm. Với quý nếu Khách hàng yêu cầu thực hiện
 • In tài liệu kế toán
 • Chuẩn bị báo cáo quản lý theo yêu cầu (thêm phí nếu khách hàng yêu cầu)
 • Đăng ký làm Kế toán trưởng (thêm phí nếu Khách hàng yêu cầu)
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính

KÊ KHAI THUẾ

 • Khai thuế VAT hàng tháng / hàng năm
 • Khai thuế VAT hàng tháng / hàng năm
 • Hoàn thiện thuế TNDN / thuế TNCN
 • Khai báo các loại thuế khác như thuế giấy phép, thuế thu nhập
 • Đăng ký mã số thuế cho người lao động
 • Thông báo và tính toán số tiền thuế khi phát sinh

GIẢI THÍCH VỀ DỮ LIỆU KẾ TOÁN

 • Giải thích cho kiểm toán viên
 • Giải thích với cơ quan thuế
 • Giải thích cho các cơ quan có thẩm quyền khác

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP - GIÁ TRỌN GÓI | LHD LAW FIRM

>>> Dịch vụ cấp Giấy phép lao động

→ TÌM HIỂU THÊM VỀ QUY ĐỊNH HIỆN TẠI VỀ BÁO CÁO THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP ?

1 # CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO CÁC CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP

☑ Kê khai thuế ban đầu

☑ Mua token ( chữ ký số nộp tờ khai thuế qua mạng)

☑ Mở tài khoản ngân hàng

☑ Đăng ký nộp thuế điện tử

☑ Nộp tờ khai thuế môn bài

☑ Nộp tiền thuế môn bài

☑ Hỗ trợ đăng ký hóa đơn điện tử.

☑ Thông báo phát hành hóa đơn

☑ Thông báo tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp cho Sở kế hoạch đầu tư

☑ Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế

☝ Lưu ý: Khi công ty mới thành lập phải nộp tờ khai thuế môn bài ngày cuối của tháng nhận giấy phép đăng ký doanh nghiệp
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP - GIÁ TRỌN GÓI | LHD LAW FIRM

2 # CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN PHẢI LÀM GỒM NHỮNG GÌ ?

☑ Lập và nộp tờ khai thuế GTGT

☑ Lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính

☑ Lập và nộp tờ khai thuế TNCN tạm tính

☑ Lập và nộp tình hình sử dụng hóa đơn

☑ Lập sổ sách kế toán

☑ Lập bảng lương, tính thuế TNCN, tính BHXH

☑ Xin mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

☑ Quyết toán thuế TNCN

☑ Quyết toán thuế TNDN

☑ Lập báo cáo tài chính

☑ Nộp hộ tiền thuế qua nộp thuế điện tử

☑ Giải trình với cơ quan thuế khi được yêu cầu

☑ Đăng ký bảo hiểm xã hội

>>> Hồ sơ Thành lập văn phòng đại diện công ty có vốn nước ngoài

CHI TIẾT BÁO CÁO THUẾ TRONG MỘT NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

ThángThời hạnDoanh nghiệp khai thuế theo QuýDoanh nghiệp khai thuế theo Tháng
122/01(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

30/1(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 4 năm trước

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 4 năm trước

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4

(vi) Nộp lệ phí môn bài năm 2018

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4

(iii) Nộp lệ phí môn bài năm hiện tại

220/2(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

320/3(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

30/3(i) Quyết toán Thuế TNDN năm trước

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm trước

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm trước

(iv) Báo Cáo thống kê năm trước

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm trước

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm trước

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm trước

(iv) Báo Cáo thống kê năm trước

420/4(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

30/04(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 1

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 1

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý1

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý1

520/5(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 04

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 04

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

620/6((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 05

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 05

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

720/7
30/07(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 2

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 2

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2

820/8(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

920/9((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

1020/4(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

30/04(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 3

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 3

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3

1120/11(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

1230/12((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 11

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

a. Các công việc dịch vụ kế toán làm trong tháng, quý

Hàng tháng Luật Hồng Đức sẽ có chuyên viên kế toán làm việc trực tiếp với khách hàng về các vấn đề sau:

 • Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ của doanh nghiệp phát sinh trong tháng.
 • Tư vấn về tính hợp lí, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Tư vấn và hỗ trợ tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.
 • Lập báo cáo tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý (nếu có).
 • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý) (nếu có).
 • Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (nếu có).
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán báo cáo cơ quan thuế.
 • Tư vấn chi phí tiền lương, BHXH theo quy định.
 • Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kế toán và xây dựng biểu mẫu kế toán.
 • Làm việc khi có yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán, trao đổi, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.

b. Các công việc kế toán thuế phải làm từng năm

 • Lập báo cáo tài chính năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.

CÓ NÊN SỬ DỤNG KẾ TOÁN DỊCH VỤ BÊN NGOÀI ?

Với những dịch vụ chúng tôi cung cấp Quý Doanh Nghiệp không phải lo lắng về công việc kế toán, thuế mà yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh. Quý Doanh Nghiệp sẽ có hệ thống kế toán chuyên nghiệp chỉ với chi phí thấp mà không cần tốn quá nhiều thời gian và chi phí để thuê và quản lý nhân sự kế toán tại văn phòng.Cuối cùng, với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, công ty chúng tôi cam kết phục vụ tận tâm và đắc lực cho Quý Doanh Nghiệp trong mọi vấn đề về kế toán, thuế. Hơn thế nữa, chúng tôi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sai sót theo quyết định của cơ quan thuế. Sự chính xác cho Quý Doanh Nghiệp là sự sống còn của công ty chúng tôi.

Những lợi ích khi thuê kế toán bên ngoài

1. Có thêm thời gian cho chiến lược kinh doanh

Các nỗ lực của chủ doanh nghiệp phải nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận, hiệu quả hơn, khám phá các lĩnh vực cơ hội và mở rộng tầm nhìn của họ thông qua các thị trường mới.

Một doanh nhân không thể phát triển những ý tưởng mới nếu anh ta luôn lo lắng về việc hiểu những con số liên quan đến hoạt động hoặc cách đánh giá nghĩa vụ thuế của anh ta. Điều mà người chủ doanh nghiệp cần ít nhất là trở thành một nhân vật đa năng đảm đương mọi hoạt động của công ty mình.

Một doanh nhân cần giải thích các số liệu và các chỉ số chính trong báo cáo tài chính của họ. Điều quan trọng không phải là biết từng mục đã được tính toán như thế nào. Do đó, dịch vụ kế toán thuê ngoài giải phóng bạn khỏi những rắc rối này.

Bạn có thể là chủ doanh nghiệp nhưng có thể không biết về kế toán. Đây là lý do chính tại sao bạn phải thuê một kế toán. Kế toán, sổ sách liên quan đến mọi thứ xung quanh môi trường tài chính kinh doanh. Các tài khoản kinh doanh, các giao dịch hàng ngày và chi phí đều nằm trong sổ kế toán. Đó là công việc của kế toán có trình độ chuyên môn để xử lý các sổ sách của tài khoản.

Mặc dù nó có thể trông giống như một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng quản lý tài khoản là một thách thức. Ở giai đoạn đầu, nó có thể đơn giản, nhưng khi bạn tiến lên, nó sẽ trở nên phức tạp. Việc trả lương cho nhà cung cấp, thù lao cho nhân viên và quản lý chi phí hàng ngày chỉ có thể thực hiện được với một kế toán viên có trình độ.

2. Giảm chi phí so với việc thuê kế toán nội bộ

Việc trả lương cho một kế toán nội bộ thường đắt hơn so với sử dụng dịch vụ của một công ty kế toán thuê ngoài. Một nhân viên không chỉ bao hàm tiền lương mà còn có các kỳ nghỉ, tiền thưởng, các khoản đóng góp an sinh xã hội, thuế trả lương và các lợi ích khác thường được pháp luật Việt Nam quy định.

Ngày nay, các chức năng bao gồm từ việc lập báo cáo tài chính và nộp thuế cơ bản cho đến các thủ tục phức tạp của chính phủ, đăng ký, xin giấy phép, công nhân cao và thấp, điều chỉnh ngân hàng, kiểm toán nội bộ và một danh sách cam kết thực tế vô tận.

Một công ty kế toán có các chuyên gia để thực hiện những công việc này một cách hợp pháp và không có sai sót, đảm bảo hoạt động chính xác của một công ty. Hơn là một nhân sự với kinh nghiệm và thời gian hạn chế

3. Giảm chi phí đào tạo và cập nhật

Các chính sách tài khóa thường xuyên thay đổi. Những sửa đổi như vậy đôi khi có thể là tối thiểu và phạm vi nhỏ, nhưng trong những sửa đổi khác, chúng ngụ ý những cải cách rất quan trọng để đảm bảo rằng một kế toán viên được đào tạo để cập nhật các tài khoản cuối năm.

Quá trình học hỏi và cập nhật này là một khoản chi phí bổ sung cho công ty khi có kế toán trả lương. Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, doanh nghiệp không phải lo lắng về các chương trình hướng dẫn này. Trong nhóm các chuyên gia cung cấp dịch vụ kế toán thuê ngoài, họ liên tục được cập nhật theo các quy định thuế mới nhất.

4. Giảm chi phí văn phòng và thiết bị máy tính

Không có kế toán tại văn phòng, các chi phí máy tính, phần mềm và chương trình, máy quét và máy in sẽ bị loại bỏ. Bạn cũng có thể tránh được rất nhiều hỗ trợ thư ký, nhắn tin, điện thoại, kết nối internet, điện, văn phòng phẩm, tài liệu làm việc, bảo trì và dịch vụ dọn dẹp.

Các kế toán thuê ngoài tự trang bị các dụng cụ cần thiết để làm việc một cách chuyên nghiệp. Và doanh nghiệp của bạn không cần bận tâm về khoản phụ phí này.

5. Một công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuê ngoài luôn có tầm nhìn chiến lược

Việc ủy ​​quyền kế toán cho một văn phòng kế toán không chỉ phục vụ cho việc giữ các báo cáo tài chính có trật tự và giữ cho việc nộp thuế có trật tự. Chúng cũng trở thành lời khuyên hữu ích và khách quan để giúp định hướng kinh doanh. Bằng cách cung cấp dịch vụ cho các công ty thuộc nhiều loại và quy mô khác nhau, bạn có quan điểm không đồng nhất hơn về thế nào là tài chính lành mạnh.

Một công ty kế toán bên ngoài có thể đưa ra lời khuyên để phát hiện ra nơi cần giảm chi phí và giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn. Hướng dẫn chuyên nghiệp về các thông lệ tốt nhất về thuế giúp tối ưu hóa gánh nặng, chẳng hạn như loại bỏ tiền phạt, phụ phí và các khoản thanh toán chưa đến hạn hoặc thanh toán chậm.

Và nếu công ty của bạn là một doanh nghiệp mới thành lập hoặc một công ty đang cố gắng đưa ra một kế hoạch kinh doanh? Điểm khởi đầu của doanh nghiệp của bạn là lập kế hoạch kinh doanh. Đừng bao giờ đánh giá thấp tài liệu kinh doanh thiết yếu này trong doanh nghiệp của bạn.

Để đưa ra một kế hoạch kinh doanh chính xác, bạn phải có sự tham gia của một chuyên gia tài chính. Ghi chép phần tài chính của doanh nghiệp là rất quan trọng. Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn tài chính từ bên ngoài, một kế toán thuê ngoài là rất quan trọng

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN BAO GỒM LÀM SỔ SÁCH VÀ QUYẾT TOÁN NĂM

Nội dung công việcNgành nghề kinh doanhSố lượng hóa đơn đầu vào + đầu raPhí dịch vụ/ tháng
1.Thức hiện báo cáo thuế hàng tháng/quý

> Báo cáo thuế giá trị gia tăng

> Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

> Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

> Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

2.Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng

> Số nhật ký,sổ cái chi tiết các tài khoản

> Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng

> Số chi tiết hàng tồn kho

> Chi tiết công nợ phải thu, phải trả

> Lập phiếu thu, phiếu chi

> Lập phiếu nhập, xuất kho

> Lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa

> Lập bảng lương và soạn thảo hợp đồng

3.Thức hiện quyết toán thuế hàng năm

> Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN

> Báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Tư vấn – dịch vụKhông có hóa đơn500.000đ
Từ 01 đến 04800.000đ
Từ 05 đến 101.000.000đ
Từ 11 đến 201.200.000đ
Từ 21 đến 301.500.000 đ
Thêm 100.000 đ/tháng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)
Thương mại (không có tờ khai hải quan), sản xuất phần mềmKhông có hóa đơn500.000đ
Từ 01 đến 04800.000đ
Từ 05 đến 101.200.000đ
Từ 11 đến 201.500.000đ
Từ 21 đến 302.000.000 đ
Thêm 200.000 đ/tháng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)
Thương mại (có tờ khai hải quan), tư vấn- dịch vụ giao nhậnKhông có hóa đơn500.000đ
Từ 01 đến 041.000.000đ
Từ 05 đến 101.800.000đ
Từ 11 đến 202.500.000đ
Từ 21 đến 303.000.000 đ
Thêm 300.000 đ/tháng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)
Sản xuất ( tính giá thành)Không có hóa đơn500.000đ
Từ 01 đến 041.500.000đ
Từ 05 đến 102.500.000đ
Từ 11 đến 203.500.000đ
Từ 21 đến 304.000.000 đ
Thêm 300.000 đ/tháng cho mỗi 05 hóa đơn tăng thêm (từ 31 trở lên)
Xây dựngKhông có hóa đơn500.000đ
Từ 01 đến 02 hợp đồng1.500.000
Từ 03 đến 04 hợp đồng3.000.000đ
Từ 05 đến 10 hợp đồng4.500.000đ
Giá thỏa thuận cho mỗihợp đồngtăng thêm (từ 11 trở lên)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN KHÔNG BAO GỒM LÀM SỔ SÁCH

Số lượng hóa đơn/thángDịch vụThương mạiSản xuấtXây dựng
Dưới 10 hóa đơn400.000500.000600.000600.000
Từ 10 đến 20500.000600.000700.000700.000
Từ 21 đến 30600.000700.000800.000800.000
Từ 31 đến 40700.000800.000900.000900.000

PHÍ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU

PHÍ DỊCH VỤ/ LẦNSỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ BHXH

 

Từ 1 đến 4 lao độngTừ 6 đến 10 lao độngTrên 10 lao động
Các quận TP HCM2.000.000đ3.000.000đ5.000.000đ
Các huyện TPHCM3.000.000đ4.000.000đ6.000.000đ
Soạn và đăng ký nội quý lao động tập thể cho phòng lao động (từ 10 lao động phải đăng ký)5.000.000 đ

BẢNG GIÁ KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG

PHÍ DỊCH VỤ/ THÁNGSỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ BHXH

 

Từ 1 đến 4 lao độngTừ 6 đến 10 lao độngTrên 10 đến 15 lao độngGhi chú
Các quận TP HCM 800.000đ1.200.000đ2.000.000đ+ 100.000đ/1 người tăng thêm (từ 16 lao động)
Các huyện TPHCM1.000.000đ1.500.000đ2.500.000đ+ 100.000đ/1 người tăng thêm (từ 16 lao động)

Lưu ý: đăng ký phí BHXH trên là trọn gói, các công việc phải làm bao gồm

 • Đăng ký bảo hiểm xã hội
 • Nhận thẻ bảo hiểm y tế, sổ BHXH
 • Xây dựng và đăng ký thang, bảng lương
 • Thành lập công đoàn cơ sở ( từ 5 lao động trở lên)

VÌ SAO NÊN THUÊ DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách hàng liên quan đến lĩnh vực thuế, bao gồm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Dịch vụ hỗ trợ bao gồm thủ tục dịch vụ đăng ký thuế GTGT, kê khai, hoàn thuế GTGT, kê khai thuế TNDN theo quý, quyết toán thuế TNDN.

Cung cấp dịch vụ rộng rãi

Bất cứ điều gì công ty của bạn được biết đến nhiều nhất đều nên xuất hiện ngay tại đây, cho dù đó là mũ lưỡi trai hay mũ bóng chày hay loại bỏ dơi ma cà rồng.

Kiến thức ngành

Khả năng tập trung vào hoạt động kinh doanh của bạn và cung cấp các giải pháp thuế hiệu quả và thiết thực được nâng cao nhờ kiến ​​thức của chúng tôi về các môi trường kinh doanh cụ thể bao gồm: kinh doanh tiêu dùng; nguồn năng lượng; chế tạo; thương mại; địa ốc; truyền thông & viễn thông.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Tuân thủ thuế đang diễn ra và nghĩa vụ báo cáo
 • Cập nhật về những thay đổi mới trong pháp luật và chính sách
 • Liên lạc và thương lượng với các cơ quan thuế liên quan

2. Thuế thu nhập cá nhân

 • Tư vấn về việc đánh thuế người nước ngoài / người không cư trú
 • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân
 • Dịch vụ Lập kế hoạch và Tối ưu hóa Thuế

Lợi ích hàng đầu cho khách hàng

 • Cung cấp chính xác thông tin tài chính quan trọng, các chỉ số hoạt động chính và hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh
 • Tiếp cận đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi, những người có kinh nghiệm từ Big4 hoặc các công ty FDI lớn (Không thường thấy ở các công ty nhỏ)
 • Tối đa hóa các khoản khấu trừ thuế của bạn
 • Các giải pháp thiết thực với chi phí hiệu quả để hợp tác lâu dài

 

 

Zalo
Phone