Nông nghiệp Sông Con huỷ giao dịch vẫn bị phạt 100 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con (mã chứng khoán: SCA) có địa chỉ tại xóm Tân Phú, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

SCA bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Nông nghiệp Sông Con cũng bị phạt thêm 40 triệu đồng vì nộp không đúng thời hạn hồ sơ huỷ tư cách công ty đại chúng.

Công ty đã nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến UBCKNN theo công văn thông báo về việc không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng số 67/TB-CPNNSC ngày 04/7/2022, chậm hơn 30 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2022).

Theo đó, vào ngày 31/8 CTCP Nông nghiệp Sông Con đã huỷ đăng kí giao dịch 2.076.000 cổ phiếu (100% cổ phần của công ty), có giá trị 20.760 triệu đồng với lý do huỷ tư cách công ty đại chúng. Ngày cuối cùng giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội là 30/8.

Ngoài ra, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu như Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2020.

Tổng số tiền Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con phải nộp phạt là 100 triệu đồng.

Hồng Nhung

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *